Beküldve

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Dékánja a Kari Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben pályázatot ír ki azon hallgatói köröknek, akik tantervi követelményeken túlmenően, sport, tudományos, szakmai vagy közéleti tevékenységet végeznek. Az ösztöndíjat félévenként meghirdetett pályázat alapján egyszeri juttatásként lehet elnyerni.

- Pályázati Felhívás Öntevékeny hallgatói körök számára

A pályázatot elektronikusan és papírosan is le kell adni!

Az alábbi linken adható le elektronikusan:

http://hok.banki.hu/palyazatok/kari_palyazat/urlap

A pályázatok leadási határideje: 2018/2019  tanév 2. félév minden hónapjának 20. napja 12:00