Szakdolgozat

Egyetemi tanulmányaink során kérdések és kételyek merülhetnek fel bennünk a szakdolgozattal kapcsolatban. Alsóbb éves hallgatóként sajnos nem sok információval rendelkezem ezzel a témával kapcsolatban, de szerencsére megfelelő segítséget kaptam Prof. dr. Kovács Tibor és Dr. Szűcs Endre tapasztalt egyetemi tanárainktól. Kedves Diáktársaim! Szeretném veletek is megosztani a Tanár Uraktól kapott hasznos információkat és tanácsokat.

Megkönnyíthetjük az utolsó előtti félévünket, ha olyan gyakorlati helyen tudunk elhelyezkedni, ahol segítséget kaphatunk diplomamunkánk témájában. Részt vehetünk a Tudományos Diákköri Konferencián, ahol különböző témakörökben végezhetünk kutatómunkát. TDK-n elért elismerő helyezés esetén, a már feldolgozott tárgykör egy részét felhasználhatjuk a szakdolgozatunkban.

Az elsődleges feladatunk, hogy kiválasszuk a záró dolgozatunk irányvonalát. Annak függvényében, hogy télen vagy nyáron szeretnénk záró vizsgát tenni, különböző határidőket kell betartanunk. A szakdolgozati témákat ki kell hirdetniük az intézeteknek, téli államvizsga esetén március 15-ig, nyári záró vizsga esetén október 15-ig. Előzetes téma leadási határidők a következők: télinél április 30-ig, nyárinál november 30-ig. A leadás a „Szakdolgozat feladatlap” kitöltésével lesz hivatalos, amit az intézet illetékes ügyintézőjénél kell bejelenteni. Mindenkinek lehetősége van az egyszeri változtatásra, aminek a határideje: télinél szeptember 30-a, nyárinál február 28-a, de ennél a módosításnál több hónapos hátrányból indulnánk, így nem célszerű igénybe venni. Belső konzulens választása szükséges a diplomamunkákhoz, hiszen az ő segítségével tökéletesítjük a munkánkat. Egyéni és céges témakörök esetén, külső konzulenst is bevonhatunk. Célszerű diplomamunka előtt felkeresnünk a karunk könyvtárának digitális adattárát, hiszen elérhetőek a korábbi hallgatók írásai is, amikből rengeteg szerkezeti ötletet meríthetünk. A szakdolgozat felvétele előtti félévben kell ezeket az előkészületeket megtenni.

A diplomamunkánkat ugyan úgy tantárgyként kell felvenni. A felkészítő órák látogatása fontos és meghatározó, hiszen ez alatt az idő alatt pontosíthatjuk a munkánkat és további segítséget kérhetünk. A szakdolgozat részeinek a felépítése, a sorrendje pedig a következő: 1. Címoldal vagy előlap, 2. Tartalomjegyzék, 3. Bevezetés, 4. A dolgozat törzsszövege, 5. Összefoglalás (Összegzés, Konklúzió), 6. Felhasznált irodalom, 7. Forrásjegyzék, 8. Adatközlők jegyzéke, 9. Mellékletek jegyzéke, 10. Ábrák jegyzéke, 11. Mellékletek. A szakdolgozatokat plágium vizsgálatnak kell alávetni, hiszen saját írásunkat kell bemutatnunk. A diplomamunka végleges formáját beköttetve intézményi adminisztrátornak kell leadni, a határideje pedig: télinél december 15, nyárinál május 15-e. További információkért érdemes felkeresnünk az Óbudai Egyetem honlapján a szabályzatok menüpont alatt a Tanulmányi Ügyrendet.

Sikeres szakdolgozatot akkor érünk el, ha évközben jártunk az órákra és felkészültek voltunk, plágium ellenőrzésnél határon belüli értéket kaptunk, illetve az írásunkat megvédtük. A védésnél körülbelül 10 perc áll a rendelkezésünkre, hogy bemutathassuk saját munkánkat.

Remélem, hogy sikerült kicsit rávilágítani a fontosabb követelményekre és azt kívánom mindenkinek, hogy sikeresen abszolválja a diplomamunkáját.