Szőke Levente
Alelnök


Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Érdekképviseletek alapszabályai

ÓBUDAI EGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

II. fejezet

21§. KHÖK alelnöke

(1). A KHÖK alelnöke az KHÖK elnök első számú helyettes tisztségviselője.

(2). Felkutatja a bel- és külföldi pályázatokat, állásajánlatokat illetve ösztöndíj-lehetőségeket, és megszervezi nyilvánosságra hozatalukat.

(3). Felelős a KHÖK ülések folyamatos emlékeztető vezetéséért.

(4). A tanulmányi ösztöndíjak esetén az összesített csoportindex meghatározása és nyilvánosságra hozatala.

(5). Az utalási lista felelősségteljes elkészítése az elnökség által meghatározott határidőre.

(6). Normatív beszámoló elkészítése félévente, a HÖK Hallgatói Tanácsa felé beszámoló eljuttatása.

(7). Kapcsolatot tart a szakmai és tudományos csoportokkal, körökkel.

(8). Mandátuma egy évre szól, megbízatási ideje – valamennyi Hallgatói Önkormányzati tisztségének időtartamát egybeszámítva – legfeljebb 4 év lehet.

(9). Az adott KHÖK közéleti ösztöndíj keret terhére, közéleti ösztöndíjban részesülhet.

(10). Az Alelnök egyéb jogainak és kötelezettségeinek tekintetében jelen alapszabály 47.§-49.§ szerinti a HÖK képviselőire vonatkozó általános szabályok a mérvadóak.

forrás: OE HÖK ALAPSZABÁLYZAT