Trunk Dániel
Érdekvédelmi ügyekért felelős elnökségi tag


Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Érdekképviseletek alapszabályai

ÓBUDAI EGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

II. fejezet

23§. KHÖK Érdekvédelmi ügyekért felelős elnökségi tagja

(1). Figyelemmel kíséri az egyetem hallgatókat érintő szabályzatait, szükség esetén a megfelelő fórumokon változtatásokat kezdeményez. Elsősorban ő tart kapcsolatot az érdekvédelmi felelősökkel, akiknek munkáját minden hónapban véleményezi a KHÖK elnök felé.

(2). Tanulmányi ügyekben képviseli a KHÖK-öt.

(3). Felelős a tanulmányi időbeosztáshoz kapcsolódó (pl.: ZH, vizsgaidőpontok, órarend) egyeztetéséért.

(4). Minden tanulmányi félévben beszerzi, és ellenőrzi az adott félévben induló tárgyak követelményrendszerét.

(5). A hallgatók tanulmányaik során felmerülő tanulmányi problémákat kivizsgálja és eljár az ügyükben.

(6). Az elnökséget tájékoztatja a felmerülő problémákról.

(7). Felel a tanulmányi ügyek honlapon való megjelentetéséért.

(8). Felelős az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének KHÖK–re jutó feladatainak lebonyolításáért.

(9). Az adott KHÖK közéleti ösztöndíj keret terhére, közéleti ösztöndíjban részesülhet.

(10). Az elnökségi tag egyéb jogainak és kötelezettségeinek tekintetében jelen alapszabály 47.§-49.§ szerinti a HÖK képviselőire vonatkozó általános szabályok a mérvadóak.

forrás: OE HÖK ALAPSZABÁLYZAT