Balla Máté
Gazdasági Ügyekért Felelős Elnökségi Tag


Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Érdekképviseletek alapszabályai

ÓBUDAI EGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

II. fejezet

22§. KHÖK gazdasági ügyekért felelős elnökségi tagja

(1). Az elnökkel együtt kidolgozza és felügyeli a Részönkormányzat költségvetését.

(2). Az aktuális félév első KGY-ján az előző félév költségvetéséről beszámol, az aktuális félév költségvetését előterjeszti a KGY-nak, ha a KGY elfogadta, akkor 8 munkanapon belül benyújtja a Hallgatói Tanácsának.

(3). Gazdasági ügyekben képviseli a KHÖK-öt.

(4). Évente leltárt készít a kari tárgyi eszközökről.

(5). Iktatja a KHÖK számlaforgalmát, az ehhez tartozó számlaigazolókat és kísérőleveleket (papír alapú és elektronikus formában).

(6). Intézi az önkormányzat gazdasági és pénzügyeit, és felügyeli a KHÖK gazdálkodását.

(7). Naprakész információkat szolgáltat az Elnöknek a KHÖK anyagi helyzetéről.

(8). Eljár a KHÖK gazdálkodásával kapcsolatos napi ügyekben.

(9). Az adott KHÖK közéleti ösztöndíj keret terhére, közéleti ösztöndíjban részesülhet.

(10). Az elnökségi tag egyéb jogainak és kötelezettségeinek tekintetében jelen alapszabály 47.§-49.§ szerinti a HÖK képviselőire vonatkozó általános szabályok a mérvadóak.

forrás: OE HÖK ALAPSZABÁLYZAT