Koordinátor(ok)


Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Érdekképviseletek alapszabályai

ÓBUDAI EGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

II. fejezet

25§. Koordinátor

(1). A KHÖK elnökségi koordinátorainak feladata az elnökség munkájának segítése, az elnök és a koordinátor irányításával megbízott alelnök, valamint elnökségi tag által adott feladatok elvégzése.

(2). A koordinátoroknak beszámolási kötelezettségük van a KHÖK elnökének az elnökségi üléseken és a kari küldöttgyűlés felé.

(3). A koordinátorok megbízatásának lejárta után kötelesek a megválasztott új koordinátoroknak a lezárt és függő ügyeket, a koordinátori tevékenységhez szükséges információkat és iratokat rendben átadni, valamint az új képviselőkkel együttműködni.

(4). A koordinátorokat pályázat alapján a KHÖK elnöksége fél évre választja, a mandátumuk megválasztásuktól érvényes.

(5). A koordinátor az első hónapban próbaidőn van, az ezt követő első elnökségi ülésen dönt a KHÖK elnöksége a véglegesítéséről.

(6). Elnökségi koordinátor lehet: aki a Karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és megfelel a pályázatban kiírt feltételeknek.

(7). A pályázatok elkészítésének határideje a kihirdetéstől számított két hét. A KHÖK elnöksége véleményezi a beérkezett összes pályázatot. Amennyiben a jelöltlistán egy koordinátori posztra jelölteket az elnökségi ülés a kritériumok alapján alkalmatlannak találja, a jelölési időszakot egyszer meg kell hosszabbítani.

(8). Az adott KHÖK közéleti ösztöndíj keret terhére, közéleti ösztöndíjban részesülhet.

forrás: OE HÖK ALAPSZABÁLYZAT