Várhalmi Sándor
Rendezvényekért felelős elnökségi tag 


Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Érdekképviseletek alapszabályai

ÓBUDAI EGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

II. fejezet

24§. KHÖK PR és rendezvényekért felelős elnökségi tagja

(1). A Kar hallgatóit érintő bel- és külföldi kapcsolatok koordinálása.

(2). Karban- és naprakészen tartja a kar épületeiben a hirdető felületeket.

(3). Együtt működik az Egyetemen működő hallgatói szervezetekkel.

(4). Feladata a KHÖK rendezvények koordinálása. Az Óbudai Egyetem rendezvényszervezési szabályzata szerint regisztrálja a rendezvénynaptárban az KHÖK rendezvényeket, és ellátja a szabályzatban előírt rendezvényszervezői feladatokat mindazon rendezvények esetében, ahol a KHÖK a rendezvénygazda.

(5). Az Egyetem meglévő hagyományainak ápolása, új hagyományok létre hozása.

(6). A programokkal kapcsolatos hallgatói ötletek összegyűjtése, beépítése a rendezvényekbe, hagyományokba.

(7). Figyeli a fiatalokra, hallgatókra vonatkozó pályázatokat, azokról tájékoztatja a hallgatóságot.

(8). Figyeli a KHÖK-re vonatkozó pályázatai lehetőségeket, ezekről tájékoztatja az Elnökséget.

(9). Képviseli a KHÖK-öt PR és marketing ügyekben.

(10). Az adott KHÖK közéleti ösztöndíj keret terhére, közéleti ösztöndíjban részesülhet.

(11). Az elnökségi tag egyéb jogainak és kötelezettségeinek tekintetében jelen alapszabály 47.§-49.§ szerinti a HÖK képviselőinek vonatkozó általános szabályok a mérvadóak.

forrás: OE HÖK ALAPSZABÁLYZAT